Game đánh bài trực tuyến uy tín - Tiến lên miền nam miễn phí

Game đánh bài trực tuyến uy tín - Tiến lên miền nam miễn phí

Trang nhất » Tin Tức » Thông báo tuyển sinh

Kế hoạch tuyển sinh năm học 2023-2024

Thứ hai - 12/06/2023 19:29

Kế hoạch tuyển sinh năm học 2023-2024

UBND QUẬN HÀ ĐÔNG  
Trường tiến lên miền nam miễn phí  
-------------------------
Số 116/KH-THCSNT                                           
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc
-------------------------
 
                                                          Hà Đông, ngày 6 tháng 6 năm 2023
KẾ HOẠCH
Tuyển sinh năm học 2023-2024

- Căn cứ vào Điều lệ trường Trung học cơ sở, trường Trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020
- Căn cứ Thông tư thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ giáo dục và đào tạo về việc ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
          - Căn cứ vào Kế hoạch số 171/KH-BCĐ ngày 18/5/2023 của Ban chỉ đạo tuyển sinh quận Hà Đông về Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2023-2024;
          - Căn cứ Kế hoạch phát triển giáo dục của phường NguyễnTrãi giai đoạn 2020-2025; thực trạng đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất của nhà trường; kết quả điều tra phổ cập giáo dục năm 2023 trên địa bàn phường Nguyễn Trãi.
          Trường tiến lên miền nam miễn phí xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2023-2024 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
          1. Duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục THCS.
2. Đảm bảo tổ chức tuyển sinh đúng quy định, công khai, công bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh. Phát huy và sử dụng hiệu quả CSVC, đội ngũ cán bộ, giáo viên trong nhà trường.
3. Tất cả học sinh đang cư trú trên địa bàn phường Nguyễn Trãi trong độ tuổi, đủ điều kiện theo quy chế tuyển sinh trường THCS, có nguyện vọng đều được vào học lớp 6 năm học 2023-2024 trường tiến lên miền nam miễn phí .
II. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH
- Xét tuyển.
         III. ĐỐI TƯỢNG, HỒ SƠ, CHỈ TIÊU VÀ THỜI GIAN TUYỂN SINH
1. Đối tượng
- Học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học, hiện đang sinh sống cùng gia đình tại phường Nguyễn Trãi.
2. Độ tuổi:
- Tuổi của học sinh vào học lớp 6 là 11 tuổi (sinh năm 2012).
- Những trường hợp đặc biệt:
+ Những học sinh được học vượt lớp hoặc học sinh được vào học tiểu học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định ở tiểu học thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm hoàn thành chương trình tiểu học;
+ Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở độ tuổi cao hơn 03 tuổi so với tuổi quy định;
3. Hồ sơ dự tuyển
- Phiếu đăng ký dự tuyển vào học lớp 6 (theo mẫu của nhà trường) đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp hoặc in phiếu trên hệ thống đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến.
- Bản chính học bạ cấp tiểu học hoặc các hồ sơ khác có giá trị thay thế học bạ;
- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;
- Quyết định cho phép học vượt lớp (nếu có).
- Giấy xác nhận chế độ ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có).
4. Chỉ tiêu
         - Trường tiến lên miền nam miễn phí được Ban chỉ đạo tuyển sinh Quận Hà Đông giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 6 năm học 2023-2024 là 11 lớp với 495 học sinh.
4. Thời gian tuyển sinh:
a. Tuyển sinh trực tuyến: Từ ngày 07/7/2023 đến hết ngày 09/7/2023.
b. Tuyển sinh trực tiếp: Từ ngày 13/7/2023 đến hết ngày 18/7/2023.
- Thời gian nhận hồ sơ:
+ Sáng từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30.
+ Chiều từ 14 giờ 00 đến 16 giờ 30.
     IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đối với trường
a. Xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2023-2024 của trường, báo cáo Phòng GDĐT Hà Đông.
b. Công khai kế hoạch tuyển sinh tại trường và địa phương
c. Tuyên truyền, hướng dẫn cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và CMHS về tuyển sinh trực tuyến.
d. Chuẩn bị cơ sở vật chất; thành lập Tổ công tác hỗ trợ và triển khai tuyển sinh trực tuyến của trường;
e. Thành lập Hội đồng tuyển sinh của nhà trường, trình Trưởng phòng GDĐT ra Quyết định thành lập.
g. Tổ chức tuyển sinh theo quy định.
2. Đối với thành viên Hội đồng tuyển sinh
a. Nghiêm túc thực hiện kế hoạch tuyển sinh của các cấp đã đề ra.
b. Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ đăng ký đự tuyển, các quy định về xét tuyển, lập danh sách học sinh trúng tuyển khi đã được Phòng GDĐT duyệt.
c. Trực tiếp giải quyết các trường hợp khiếu nại, tố cáo (nếu có), thực hiện chế độ báo cáo trong thời gian tuyển sinh theo quy định.
3. Đối với các bậc phụ huynh
a. Nộp hồ sơ tuyển sinh cho con em đúng thời gian quy định
b. Cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin trong đơn xin nhập học, tạo điều kiện giúp nhà trường hoàn thành công tác tuyển sinh
V. LỊCH LÀM VIỆC VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO
1. Chuẩn bị
a. CSVC:
- Máy tính quản trị dữ liệu tuyển sinh
- Tài khoản và mật khẩu quản trị
- Máy tính hỗ trợ đăng ký trực tuyến cho CMHS
b. Nhân sự:
- Ban tuyển sinh: Các CBTS được tập huấn về việc hỗ trợ CMHS đăng ký trực tuyến, thu và kiểm tra hồ sơ để báo cáo Trưởng ban tuyến sinh.
- Cán bộ hỗ trợ quản trị dữ liệu tuyển sinh: hỗ trợ Hiệu trưởng theo dõi, cập nhật và chọn học sinh trúng tuyển.
2. Đăng ký tuyển sinh trực tuyến (từ 7/7/2023 đến hết 9/7/2023)
a. Đối tượng: Cha mẹ học sinh (CMHS), cán bộ tuyển sinh (CBTS)
b. Thời gian: Từ 07/7/2023 đến hết 09/7/2023.
c. Địa chỉ truy cập:
d. Chuẩn bị:
- Máy tính có kết nối Internet.
- Mã số và Mật khẩu của học sinh.
e. Nhiệm vụ:
- Các thành viên trong Ban tuyển sinh hỗ trợ CMHS đăng ký trực tuyến.
3. Đăng ký tuyển sinh trực tiếp và tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh (từ 13/7/2023 đến hết 18/7/2023)
a. Đối tượng: CMHS, cán bộ tuyển sinh.
b. Thời gian: Từ 13/7/2023 đến 18/7/2023.
c. Chuẩn bị:
- Danh sách thu hồ sơ của nhà trường
- Phiếu bàn giao hồ sơ khi CMHS đến đăng ký
- Biên bản đề nghị sửa chữa dữ liệu học sinh
d. Nhiệm vụ:
* Cán bộ tuyển sinh:
- Tiếp nhận hồ sơ khi CMHS đến đăng ký.
- Kiểm tra đối chiếu hồ sơ học sinh, nếu đủ và hợp lệ thì tiếp nhận.
- Nếu có trường hợp đề nghị đính chính thông tin của học sinh, CBTS lập Danh sách và bàn giao cho Trưởng ban tuyển sinh.
- Cuối ngày bàn giao hồ sơ và Danh sách tiếp nhận cho Trưởng ban tuyển sinh.
* Trưởng ban tuyển sinh:
- Nhập mới học sinh đăng ký.
- Sửa chữa thông tin học sinh đã đăng ký (nếu có đề nghị đính chính).
4. Lập danh sách trúng tuyển.
a. Đối tượng: Trưởng ban tuyển sinh.
b. Thời gian: Ngày 19/7/2023.
c. Chuẩn bị:
- Danh sách học sinh trúng tuyển (sau khi kiểm tra hồ sơ).
d. Nhiệm vụ:
- In danh sách trúng tuyển
- Báo cáo nhanh kết quả tuyển sinh cho Phòng GDĐT. (ngày 18/7/2023)
- Trình phương án tuyển sinh bổ sung nếu còn thiếu so với chỉ tiêu và tuyển sinh bổ sung học sinh (từ ngày 21/7/2023 đến 22/7/2023)
- Hoàn thành cập nhật dữ liệu tuyển sinh vào hệ thống sổ điểm điện tử (ngày 23/7/2023).
- Nộp báo cáo chính thức về công tác tuyển sinh (ngày 27/7/2023)
Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2023-2024 của trường tiến lên miền nam miễn phí .

 
Nơi nhận:
- Phòng GDĐT (để b/c);                    
- Thành viên HĐTS trường (để t/h);
- Lưu VT.
 
HIỆU TRƯỞNG
           (Đã ký)


Nguyễn Thị Xinh

 
 

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

2555

THỐNG NHẤT CÁC KHOẢN THU KHÁC NĂM HỌC 2022-2023

Thời gian đăng: 05/11/2022

4942

QUYẾT ĐỊNH BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2022

Thời gian đăng: 05/11/2022

4866

QUYẾT ĐỊNH BỔ SUNG DỰ TOÁN NSNN NĂM 2022

Thời gian đăng: 05/11/2022

TT36

THÔNG BÁO CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CỦA CƠ SỞ GDPT NĂM HỌC 2022-2023

Thời gian đăng: 03/11/2022

TT36

THÔNG BÁO CÔNG KHAI THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG GDPT NĂM HỌC 2021-2022

Thời gian đăng: 03/11/2022

TT36

THÔNG BÁO CÔNG KHAI THÔNG TIN CSVC CỦA CSVC GDPT NĂM HỌC 2022-2023

Thời gian đăng: 03/11/2022

Thành viên

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập13
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm12
  • Hôm nay1,552
  • Tháng hiện tại20,434
  • Tổng lượt truy cập5,426,767

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây